issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Редакційна колегія

 

Редакція

Головний редактор:
Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Заступник головного редактора:
Малиношевський Руслан Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем виховання НАПН України.

Відповідальний редактор:
Докукіна Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту проблем виховання НАПН України.

 

 

Редакційна колегія:

Алєксєєнко Тетяна Федорівна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ)

Безкоровайна Ольга Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри методики викладання іноземних мов Рівненського державного університету (м. Рівне)

Бех Іван Дмитрович - доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік)НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ)

Брежнєва Олена Геннадіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету (м. Маріуполь)

Вайнола Ренате Хейкіївна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (м. Київ)

Вербицька Поліна Василівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри історії України та етнокомунікацій Інституту гуманітарних і соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів)

Гавриш Наталія Василівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (м. Переяслав-Хмельницький)

Журба Катерина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ)

Крутій Катерина Леонідівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль)

Лаппо Віолетта Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Коломия)

Луценко Ірина Олексіївна - доктор педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри методик та технологій дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

Назаренко Галина Анатоліївна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, проректор з науково-методичної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (м. Черкаси)

Рейпольська Ольга Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ)

Сойчук Руслана Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного університету (м. Рівне)

Петрочко Жанна Василівна - доктор педагогічних наук, професор, професор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ)

Федоренко Світлана Вікторівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

 

 

Іноземні члени редакційної колегії:

Момбек Алія Ануарбеківна - кандидат педагогічних наук, асоціований професор Казахського національного педагогічного університету імені Абая (м. Алмати, Казахстан).
Шилінг Гражина - доктор філософії, асоціований професор Інституту педагогіки Гданського університету (м. Гданськ, Польща).

 

 

Редакційна рада:

Бех Іван Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України.

Малиношевський Руслан Васильович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблеми виховання НАПН України.

Канішевська Любов Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Докукіна Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту проблем виховання НАПН України.

Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.

Любич Олена Іванівна, старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України