issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

Політика видання

Зміни ціннісних орієнтирів на сучасному етапі розвитку України актуалізували проблему виховання гуманістично орієнтованої особистості. На жаль, прояви бездуховності, егоцентризму, байдужості не сприяють успішному вихованню юних громадян. Така ситуація, а також потреба наукового осмислення нових тенденцій в освітянській сфері, ролі педагогічної науки в концептуально-теоретичному забезпеченні розвитку держави зумовлюють зростання ваги відповідних періодичних фахових видань.

 

Мета збірника «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» – відображення результатів теоретико-експериментальних психологічних і педагогічних досліджень для науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій, а також закладах соціального захисту й соціального обслуговування дітей та молоді.

 

Завдання збірника акумулювати й презентувати: основні вітчизняні та зарубіжні тенденції розвитку теорії і методики виховання, суперечності сучасного процесу виховання, головні результати дослідницьких пошуків різних наукових шкіл.

 

Збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді» забезпечує сприятливі умови для розроблення й оприлюднення концептуальних і теоретико-технологічних засад розвитку виховання підростаючої особистості, діяльності різних інституцій в цьому напрямі, а також для конструктивного аналізу досягнень наукових шкіл, кафедр, лабораторій.