issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСВІД тьюторського СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ обдарованої дитини В УМОВАХ Взаємодії ЗАГАЛЬНОЇ, ДОДАТКОВОЇ та ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ДОСВІД тьюторського СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ обдарованої дитини В УМОВАХ Взаємодії ЗАГАЛЬНОЇ, ДОДАТКОВОЇ та ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пикіна А. Л.

 

Стаття розглядає замовлення російської держави на роботу з обдарованими дітьми у сфері освіти. Визначає наукову і змістовну основу супроводу обдарованих дітей. Розкриває ідейну сутність поняття «тьютор» і «Тьюторський супровід». У статті узагальнюється російський досвід тьюторського супроводу розвитку обдарованої дитини в умовах взаємодії загальної, додаткової та професійної освіти. Представлені деякі узагальнені моделі.

 

Ключові слова: взаємодія загальної, додаткової та професійної освіти, тьюторський супровід, обдарована дитина.

 

Література

1. Беспалова Г. М. Тьюторское сопровождение : организационные формы и образовательные эффекты / Г. М. Беспалова // Директор шк. — 2007. — № 7. — С. 51-58.

2. Опыт работы с одарёнными детьми в современной России : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / науч. ред. Н. Ю. Синягина, Н. В Зайцева. — М., 2010. — 312 с.

3. Тьюторское сопровождение развития одарённости : материалы Всероссийской научно-практической заочной интернет-конференции / под ред. проф. А. В. Золотарёвой. — Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. — 78 с.

4. Эффективные модели выявления и поддержки молодых талантов : материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. М. В. Груздева, А. В. Золотаревой. — Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. — 352 с.