issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ЯК УМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ЯК УМОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Петрочко Ж. В. 

 

У статті схарактеризовано сутність та концептуальні засади технології виховної роботи з учнями щодо профілактики торгівлі людьми, визначено етапи розвитку соціальних ініціатив, висвітлено проектну діяльність щодо підтримки соціальних ініціатив як умови впровадження зазначеної технології.

 

Ключові слова: соціально-педагогічна технологія, соціальна ініціатива, протидія торгівлі людьми.

 

Література

1. Воспитание : современные парадигмы : монография / А. К. Быков, И. А. Липский, Л. Е. Никитина, О. Г. Прохорова [и др.] / под общ. ред. З. А. Багишаева и А. К. Быкова. — М. : Московский Север, 2005. — 160 с.

2. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : програма для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми : 7-11 класи / наук. кер. та ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В. — К. : ТОВ «Основа», 2011. — 88 с.

3. Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція : комплект метод. посіб. для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми: 7-11 класи / за заг. ред. Звєрєвої І. Д., Петрочко Ж. В. — К. : ТОВ «Основа», 2011.