issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОФЕСІОГРАМ І ПРОФЕСІОГРАМ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКА

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОФЕСІОГРАМ І ПРОФЕСІОГРАМ МІЖНАРОДНОГО ЗРАЗКА

Петренко М. В. 

 

У статті висвітлено загальну структуру професіограм державного та міжнародного зразків, здійснено їх порівняльний аналіз. Обґрунтовано ефективність використання професіограм міжнародного зразка на прикладі систематизованих довідників, які надають детальну інформацію про сотні професій і є широко розповсюдженими за кордоном (США).

 

Ключові слова: професіограми міжнародного зразка, профільна освіта, учні старшого шкільного віку.

 

Література

1. Основи професіографії : навч. посібн. / [С. Я. Карпіловська, Р. Й. Мітельман, В. В. Синявський, Б. О. Федоришин та ін.]. — К. : МАУП, 1997. — 148 с.

2. Фізіологія і психологія праці : навч. посібн. / Я. В. Крушельницька. — К. : КНЕУ, 2000. — 232 с.

3. Occupational Outlook Handbook, 2008-2009 Edition, printed in the United States of America, Bureau of Labour Statistics. — 890 p.