issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІАГНОСТИКА СПРЯМОВАНОСТІ У СПІЛКУВАННІ ЯК ПОКАЗНИКА СФОРМОВАНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН

ДІАГНОСТИКА СПРЯМОВАНОСТІ У СПІЛКУВАННІ ЯК ПОКАЗНИКА СФОРМОВАНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН

Пернарівська Т. П. 

 

Охарактеризовано психологічні особливості студентів і роль студентської групи у ролі дієвих факторів впливу на їхнє становлення як суб’єктів міжособистісних відносин, розкрито зміст, методику і наведено результати констатувального етапу експерименту щодо діагностики спрямованості у спілкуванні як показника сформованості у студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин.

 

Ключові слова: готовність до гармонізації міжособистісних відносин, спрямованість у спілкуванні, студенти, констатувальний етап експерименту.

 

Література

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества : сб. избр. тр. / Михаил Михайлович Бахтин / [прим. С. С. Аварийцева]. — М. : Искусство, 1979. — 423 с.

2. Дьяконов Г. В. Диалогические методы психологического исследования : учеб. пособие для высшей школы / Г. В. Дьяконов. — Кировоград : Изд-во КИРУЭ — ЛУГ — КОД, 2004. — 60 с.

3. Журавлев А. Л. Социальная психология личности и малых групп : некоторые итоги исследования / А. Л. Журавлев // Психологический журнал. — 1993. — № 4. — С. 4-15.

4. Эльконин Д. Б. Педагогика : учеб. пособие / Д. Б. Эльконин. — М. : Педагогика, 2006. — 324 с.

5. Коломинский Я. Л. Психология взаимоотношения в малых группах / Я. Л. Коломинский // Вопросы психологии. — 2000. — № 2. — C. 123-129.

6. Кон И. С. Психология старшеклассника : пособие для учителя / И. С. Кон. — М. : Просвещение, 1980. — 207 с.

7. Леонтьев А. А. Психология общения / А. А. Леонтьев. — М. : Смысл, 1999. — 246 с.