issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-дозвільної діяльності УЧНІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

ВЗАЄМОДІЯ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНО-дозвільної діяльності УЧНІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Оспанова Я. Н. 

 

Стаття присвячена дослідженню проблеми організації вільного часу дітей та молоді різними соціальними інститутами. Проаналізовано напрями культурно-дозвільної діяльності у Республіці Казахстан. Автором представлена ​​модель регіональної програми розвитку дозвільної діяльності учнів, метою якої є об'єднання зусиль різних соціальних інститутів щодо створення умов для реалізації дозвільних запитів та інтересів школярів за місцем проживання.

 

Ключові слова: культурно-дозвільна діяльність, дозвілля, соціальні інститути, позашкільна (додаткова) освіта дітей.

 

Література

1. Бурганова Р. И. Основы подготовки социальных педагогов к работе со студенческой молодежью в сфере культурного досуга / Р. И. Бурганова. — Караганда, 2003. — 205 с.

2. Модель региональной программы развития досуговой деятельности школьников : методические рекомендации / Р. И. Бурганова, Т. А. Абдрашитова, Я. Н. Оспанова, К. В. Радонова. — Астана, 2009. — 92 с.

3. Соколова В. Н. Отцы и дети в меняющемся мире: книга для учителей и родителей / В. Н. Соколова, Г. Я. Юзефович. — М. : Просвещение, 1991. — 223 с.

4. Стрельцов Ю. А. Общение в сфере свободного времени : учеб. пособие / Ю. А. Стрельцов. — М. : МГИК, 1991. — 116 с.

5. Трегубов Б. А. Свободное время молодежи : сущности, типология, управление / Б. А. Трегубов. — Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1991. — 151 с.