issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ТА КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ПІДГОТОВКА ВИКЛАДАЧІВ ТА КУРАТОРІВ СТУДЕНТСЬКИХ ГРУП ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КРОС-КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Олинець Т. В. 

 

У статті розглянуто проблему підготовки викладачів та кураторів студентських груп до реалізації процесу формування крос-культурних цінностей у студентів у виховній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів. Серед найбільш ефективних форм роботи розглядаються лекції, семінарські заняття, психолого-педагогічний консиліум, самостійна робота.

 

Ключові слова: викладачі та куратори студентських груп, крос-культурні цінності, підходи до виховання, підготовча робота, вищі педагогічні навчальні заклади.

 

Література

1. Виховуємо громадян-патріотів України : наук.-метод. посібник / авт. кол. за заг. ред. К. І. Чорної. — Черкаси : ЧОІПОПП, 2011. — 272 с.

2. Економіка вищої освіти України: тенденції та механізм розвитку / за заг. ред. В. П. Андрущенка. — К. : Педагогічна преса, 2006. — 208 с.

3. Кучерявий О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посібник / Олександр Георгійович Кучерявий. — К. : Освіта України, 2010. — 200 с.

4. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / Олександра Яківна Савченко. — К. : СПД «Цудзинович Т. І.», 2007. — 204 с.

5. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посібник / Людмила Леонідівна Хоружа. — К. : Академвидав, 2012. — 208 с. — (Серія «Альма-матер»).