issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

МИСТЕЦТВО АРХІТЕКТУРИ: ЙОГО СУТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

МИСТЕЦТВО АРХІТЕКТУРИ: ЙОГО СУТЬ ТА ВЛАСТИВОСТІ У КОНТЕКСТІ ЗАВДАНЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ничкало С.А. 

 

У практиці естетичного виховання українських школярів доводиться констатувати недостатнє використання засобів мистецтва архітектури, що суперечить його потужному виховному потенціалу. Для подолання цієї суперечності необхідно розробити ефективні виховні технології на основі наукового дослідження сутнісних якостей і засобів художнього вираження цього мистецтва. У статті розглянуто теоретичні аспекти мистецтва архітектури, виокремлено ті його властивості, які здійснюють виховний вплив на людину.

 

Ключові слова: естетичне виховання, архітектура, мистецтво, виховні технології, функція, конструкція, художній зміст.

 

Література

1. Гутнов А. Э. Мир архитектуры / А. Э. Гутнов. — М. : Молодая гвардия, 1985. — 351 с.

2. Иконников А. В. Функция, форма, образ в архитектуре / А. В. Иконников — М., Стройиздат, 1986. — 228 с.

3. Кнесевич М. Я. Українська архітектура, її визначальний контекст у просторі, часі, інформації. Основи українського архітектурознавства / М. Я. Кнесевич. — К. : МП Леся, 2005. — 426 с.

4. Лебедєва Г. С. Новейший комментарий к трактату Витрувия «Десять книг об архитектуре» / Г. С. Лебедєва. — М. : Едиториал УРСС, 2003. — 160 с.

5. Олійник Є. Архітектура у світоглядній системі координат / Є. Олійник // Теорія та історія архітектури і містобудування. — К., 2012. — Вип. 5. — С. 109-112.