issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЦІННОСТІ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ЦІННОСТІ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мудрік В. І.

 

У статті проаналізовано стан дослідження цінностей виховання сучасними зарубіжними науковцями. Розглянуто такі принципи: толерантність,чесність, повага, відповідальність, відмова від насилля, соціальна справедливість, бути кращим особисто й колективно, турбота про власні інтереси та інтереси інших, свобода, етичність.

 

Ключові слова: цінності освіти, духовні цінності, фактори, принципи, дослідження проблеми у зарубіжних країнах.

 

Література

1. Магун В. Ценностный портрет россиян на европейском фоне // Демоскоп weekly / Институт демографии Национального исследовательского института экономики ; В. Магун, М. Руднев. — № 503-504. — 2012. — 9 марта — 1 апреля.

2. Еммонс Р. Психология высших устремлений, мотивации и духовность личности : пер. с англ. / под ред. Д. А. Леонтьева / Роберт Еммонс. — М., Смысл. — 2004. — 416 с.

3. Davidov E. / Introduction. Survey Research Methods / Davidov Eldad, Peter Schmidt and Shalom Schwartz. — Vol 6. — Kb 1.2012. — Pp. 1-2.

4. Schwartz S. H. Universal in the content and structure of values: Theory and empirical test in 20 countries / In M Zanna (Ed.) // Advances in experimental social psychology. — New York: Academic Press. — 1992. — Vol. N° 25. — P. 1-65).