issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ

ВИХОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ

Руденко І. В.

У статті розкривається проблема програмного забезпечення виховання дітей у дозвіллєвий час. Представлено зміст програм «Малювання пластиліном» і «Ліплення», який реалізується в гуртках художньо-естетичного спрямування для дітей віком від 6 до 16 років і розрахований на 18 годин. Програми відповідають запитам дітей, які перебувають у стані пошуку власних творчих інтересів у тій чи іншій сфері образотворчої діяльності, обмежені часом перебування в тому чи іншому навчально-оздоровчому закладі.

 

Ключові слова: виховні технології, образотворче мистецтво, зміст, мета та завдання програм.

 

Література
1. Масол Л. М. Концепція і Комплексна програма художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України / Л. М. Масол // Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу : [довід.-метод. видання] / упоряд. М. С. Демчишин, О. В. Гайдамака. — Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. — С. 160-211.
2. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [Електронний ресурс]. — Режим доступу зі сторінки : univd.edu.ua/index.php?id=99&lan=ukrэ. — Назва з екрана.
3. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу зі сторінки: uazakon.com/document/fpart68/idx68425.htm. — Назва з екрана.
4. Навчальні програми з позашкільної освіти [Електронний ресурс]. — Режим доступу зі сторінки : iitzo.gov.ua/.../tipovi_programi_pozashkilnoi. — Назва з екрана.
5. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: художньо-естетичний напрям / Артюх В. В., Білай І. А. [та ін.] ; заг. ред. В. В. Ткачук. —К., 2012. — 229 с.
6. Про особливості укладання навчальних програм гуртків, студій, творчих об’єднань у позашкільних навчальних закладах [Електронний ресурс]. — Режим доступу зі сторінки: www.ippo.org.ua/files/...РОБОТА/.../17.1.doc. — Назва з екрана.