issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА «НАЦІОНАЛЬНА ГОРДІСТЬ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНА «НАЦІОНАЛЬНА ГОРДІСТЬ»

Сойчук Р. Л.

У статті здійснено аналітичний огляд феномену «національна гордість», представлено його характеристику; розглянуто суперечливу тріаду «гординя», «гордість» та»національна гордість»; обґрунтовано необхідність формування адекватно високої національної самооцінки та переживання почуття радості за себе і за іншого представника народу у процесі національного самоусвідомлення особистості, що надає впевненості у своїх національних силах.

 

Ключові слова: національна гордість, гордість, гординя, національна самооцінка, радість, громадянин, нація, народ, держава, національні цінності, національна ідея.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2008. — 848 с.
2. Бех І. Д. Почуття гідності у духовному розвитку особистості / І. Д. Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / Ін-т проблем виховання. — К., 2008. — Вип. 12. — С. 5-17.
3. Щербань П. М. Пам’ятай ім’я своє : заповіді сімейної педагогіки: навч. посіб. / П. М. Щербань. — К. : Вища шк., 2006. — 191 с.
4. Васильева Т. В. Комментарий к переводу Аристотеля «Эвдемона этика». Кн. (ІІІ) / Т. В. Васильева // Вопросы философии. — 2002. — № 1. — С. 161.
5. Крысько В. Г. Этническая психология : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. Г. Крысько. — М. : Академия, 2002. — 320 с.
6. Крысько В. Г. Этнопсихологический словарь / В. Г. Крысько. — М. : МПСИ, 1999. — 343 с.
7. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. — М. : Азбуковник, 1999. — 944 с.
8. Щербатых Ю. В. Психологический анализ понятия «грех гордыни» / Ю. В. Щербатых // Экономический кризис России : социально-экономический, правовой и гуманитарный аспекты // Материалы региональной межвузовской научно-практической конференции. — Воронеж: МГЭИ, 2009. — С. 376-379.