issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ

ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ІМПЕРАТИВУ

Солобай Ю. В.

 

У статті розглянуто фактори, що актуалізують використання проектних технологій для формування екологічної свідомості, культури екологічної поведінки учнів. Проектні технології розглядаються як умова формування та один з елементів екологічно орієнтованого середовища (ЕОС) — інструменту екологізації духовного простору особистості в умовах системної кризи.

 

Ключові слова: проектні технології, екологічні цінності, культура екологічної поведінки учнів, середовище

 

Література
1. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України № 2818-VI від 21 грудня 2010 р. [Електр. ресурс]. — Режим доступу:http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=231217&cat_id=37486. — Назва з екрана.
2. Абрамов Р. Н. Социокультурные аспекты воздействия мобильной телефонии на повседневность : теоретические перспективы и практические результаты [Электр. ресурс]. — Режим доступа: http://www.hse.ru/data/2010/03/06/1240710509/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2-5B%5D.pdf. — Загл. с экрана.
3. Бех І. Д. Психологічні засади побудови виховного простору особистості : матеріали конференції «Философия образования личности» [Електр. ресурс] / І. Д. Бех. — Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/firstforum/b3.html. — Назва з екрана.
4. Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление [Электр. ресурс] / В. И. Вернадский. — Режим доступа: http://vernadsky.lib.ru. — Загл. с экрана.
5. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика : навч. посібник / В. С. Крисаченко. — К. : Заповіт, 1996. — 352 с.
6. Павленко А. Н. Экологический кризис как псевдо проблема / А. Н. Павленко // Вопросы философии. — 2002. — № 7. — С.66–80.
7. Почепцов Г. Г. Від facebook’y і гламуру до WikiLeaks: медіа комунікації / Г. Г. Почепцов. — К. : Спадщина, 2012. — С. 15.
8. Роменець В. А. Історія психології ХІХ — початку ХХ століття : навч. посібник / В. А. Роменець. — К. : Вища школа, 1995. — С. 597.
9. Экологическое сознание: теория, методология, диагностика / В. И. Панов, М. О. Мдивани [и др.] // Психологическая диагностика : науч.-метод. и практ. журнал. — 2012. — № 1. — С. 4.