issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Старченко В. А.

 

У статті розкрито питання розроблення та використання педагогічних технологій у дошкільній освіті; обґрунтовано вибір проблемно-ігрової технології для формування логіко-математичної компетентності у старшого дошкільника.

 

Ключові слова: логіко-математична компетентність, педагогічна технологія, проблемно-ігрова технологія, старший дошкільник.

 

Література
1. Асмолов А. Г. Образование как расширение возможностей развития личности / А. Г. Асмолов, Г. А. Ягодин // Вопросы психологии. — 1992. — № 1-2. — С. 6-12.
2. Белошистая А. В. Дошкольный возраст: формирование и развитие математических способностей / А. В. Белошистая // Дошкольное воспитание. — 2000. — № 2. — С. 69-79.
3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади : наук. видання. — 280 с.
4. Выготский Л. С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте // Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский. — М. : АПН, 1956. — С. 426-452.
5. Зязюн І. А. Сучасні дидактичні моделі і логіка учіння / І. А. Зязюн // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. — К.; Вінниця : ВАТ «Віноблдрукарня», 2000. — С. 4-7.
6. Кононко О. Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід) / О. Л. Кононко. — К. : Стилос, 2000. — 336 с.
7. Михайлова З. А. Занимательные игры и упражнения математического содержания в самостоятельной детской деятельности / З. А. Михайлова // Дошкольное воспитание. — 1984. — № 8. — С. 13-22.