issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ І СІМ’Ї

Стаднік Н. В. 

 

Розглянуто проблему взаємодії сім’ї та школи як засобу підвищення виховного потенціалу батьків. Основна увага приділена питанням підвищення педагогічної культури батьків дітей молодшого шкільного віку через реалізацію інформаційно-просвітницької роботи з ними у процесі взаємодії зі школою. Охарактеризовано форми і методи роботи з батьками, обґрунтовано важливість використання інтерактивних методів. Розкрито правила взаємодії вчителя з батьками.

 

Ключові слова: взаємодія сім’ї та школи, педагогічна культура батьків, інформаційно-просвітницька робота з батьками, інтерактивні методи, молодші школярі, вчитель.

 

Література

1. Виноградова Т. Взаємодія батьків і педагогів — необхідна умова для виховання нового покоління / Т. Виноградова // Педагогічна скарбниця Донеччини. — 2003. — № 2. — С. 51-52.

2. Ли Д. Практика группового тренинга / Д. Ли. — СПб. : Питер, 2001. — 224 с.

3. Міненко О. О. Тренінг формування особистісних новоутворень у студентів-психологів / О. О. Міненко // Практична психологія і соціальна роботa. —2001. — № 1. — С. 24-26.

4. Програма формування педагогічної культури батьків / [за ред. В. Г. Постового]. — К. : ДЦССМ, 2003. — 108 с.

5. Пухта О. Співпраця батьків та школи у вихованні дітей / О. Пухта // Педагогічний пошук. — 2006. — № 3 (5). — С. 74-75.

6. Сенько В. Г. Воспитание у младших школьников норм поведения / В. Г. Сенько. — М. : Педагогика, 1976. — 159 с.

7.Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы / Н. Суворова // Учитель. — 2000. — № 1. — С. 25-26.