issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Тимчик М. В. 

 

У статті розкрито організаційні форми патріотичного виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи. Розглянуто такі форми, як змагання зі спортивних ігор на призи відомих земляків; військово-патріотична спортивна гра «Зірниця»; туристські походи місцями слави українського народу. Представлено результати дослідження патріотичного виховання старших підлітків та ефективність організаційних форм у процесі
фізкультурно-масової роботи.

 

Ключові слова: патріотичне виховання, старші підлітки, фізкультурно-масова робота, організаційні форми.

 

Література

1. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2008. —848 с.

2. Зубалий Н. Д. Военно-патриотическое воспитание старшеклассников в процессе работы по физической культуре : методические рекомендации средним общеобразовательным школам / Н. Д. Зубалий. — К., 1982. — 109 с.

3. Новосельський В. Ф. З досвіду військо-патріотичної роботи в школі : методичний лист / В. Ф. Новосельский. — К. : Рад. школа, 1970. — 72 с.

4. Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи : дис. канд. пед. наук : 13.00.07 / М. В. Тимчик. — К., 2013. — 222 с.

5. Фарфоровский В. П. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников / В. П. Фарфоровский. — К. : Рад. школа, 1978. — 151 с.