issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РОБОТА ШКОЛИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАТЬКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

РОБОТА ШКОЛИ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ БАТЬКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Хромова О. Л.

У статті, з погляду сучасної психолого-педагогічної науки, аналізується специфіка діяльності школи з педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення учнів-старшокласників, підтверджено роль цілеспрямованого виховного впливу на процес самовизначення старшокласника його найближчого оточення — сім’ї, батьків, увирізнюються питання змісту, форм і методів роботи школи з педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення учнів старших класів.

 

Ключові слова: робота школи з педагогічної підготовки батьків, професійне самовизначення старшокласників, зміст, форми і методи.

 

Література
1. Бех І. Д. Життя особистості у ціннісних координатах / І. Д. Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. — Вип. 14, кн. 1. — С. 3-12.
2. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи / Е. И. Головаха. — К., 1988.
3. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. — М., 1996.
4. Осадчий І. Г. Виховна система основної загальноосвітньої школи / І. Г. Осадчий. — К., 1999.
5. Професійне самовизначення старшокласників : метод. посіб. / [Д. О. Закатнов, О. В. Мельник, О. В. Осипов та ін.] ; за ред. Д. О. Закатнова. — К. : Шкіл. світ, 2006. — 127 с. — Бібліогр. : с. 126-127.
6. Хромова О. Л. Батьківські збори : 10-11 класи / О. Л. Хромова. — К. : Шк. світ, 2012. — 112 с. — (Бібліотека «Шкільного світу»).
7. Хромова О. Л. Проблема педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників / О. Л. Хромова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. — Вип. 15, кн. 2. — Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. — С. 297-307.