issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГІРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГІРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Червінська І. Б.

У статті розкрито освітньо-виховний, соціокультурний потенціал гірського середовища, показано його вплив на формування духовної культури підростаючої особистості на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Автор акцентує увагу на особливості гірського середовища, розкриває специфічні умови життєдіяльності жителів гір.

 

Ключові слова: соціокультурне середовище, формування особистості, духовність, духовна культура, розвиток.

 

Література
1. Бех І. Виховання особистості: у 2-кн. Кн.2 : Особистісно орієнтований підхід:науково-практичні засади / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — 344 с.
2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. — К. : Либідь, 1997. — 376 с.
3. Іванюк Г. Вплив культурологічних чинників на діяльність сільської школи // Г. Іванюк / Початкова школа. — 2008. — № 9. — С. 12-14.
4. Лаврук М. Гуцули українських Карпат: етнографічне дослідження / М. Лаврук. — Львів, 2005. — С. 3-19.
5. Мистецтво життєтворчості особистості: наук.-метод. посіб. — К. : Інститут змісту і методів навчання. — 1997. — Т. 2. — 936 с.
6. Філософія природи: монографія / А. Толстоухов [та ін.]. — К., 2006. — 208 с.
7. Палчевський С. Педагогіка : навч. посіб. / С. Палчевський. — Київ, 2008. — С. 366-384.
8. Постовий В. Ціннісні орієнтації української сім’ї (історико-педагогічний аспект) // В. Постовий // Педагогіка і психологія. — 1997. — № 1. — С. 185-191.
9. Сухомлинський В. «Батьківська педагогіка» / В. Сухомлинський. — К. : Рад. школа, 1978. — 234 с.