issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Черкашина Т. В.

 

Самодіагностика та самотестування, як методичні особливості системи самопізнання та самовдосконалення особистості, виконують актуальне практичне завдання зі зміцнення ментального імунітету, формування самосвідомості розумно мислячого суб’єкта, який втілює ідею гуманізму в освітньому середовищі. Як сукупний когнітивно-аксіологічний продукт, ці методики становлять собою цілісну, логічно обґрунтовану систему методів, правил, прийомів з дослідження тонкоматеріальних тіл у емоційно-вольових та ментально-чуттєвих проявах, у поліфункціональних комунікацій сучасного освітнього середовища.

 

Ключові слова: система самопізнання та самовдосконалення особистості, самодіагностика, самотестування, розумно мислячий суб’єкт педагогічного процесу, ментальний імунітет.

 

Література
1. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2-х кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — 280 с.
2. Євтух М. Б. Культура взаємин : підручник. — 3-те вид., переробл. і допов. / М. Б. Евтух, Т. В. Черкашина. — Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2012. — 340 с.
3. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани : в 3-х т. Т. 1: Кто ты? / Э. А. Пиньковская. — Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2011. — 814 с.
4. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани : в 3-х т. Т. 2. Эгология / Э. А. Пиньковская. — Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2012. — 438с. + 3 таблицы.
5. Пиньковская Э. А. Спаси и сохрани : в 3-х т. Т. 3. Детектор лести / Э. А. Пиньковская. — Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А., 2013. — 436 с. + 3 таблицы.
6. Самодиагностика: сборник тестов : учебное пособие / под общей редакцией Н. Б. Евтуха, Т. В. Черкашиной. — Черкассы : Издатель Чабаненко Ю. А.,
2010. — 240 с.