issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Чернишова Г. Ф.

 

У статті йдеться про компетентність вожатих та вихователів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Для того, щоб робота вожатого та вихователя була успішною, ефективною і результативною, педагог повинен мати професійну компетентність, якої він набуває під час навчання у вищому педагогічному навчальному закладі та проходження педагогічної практики. Професійна компетентність вихователя є інтегративною і містить в собі відповідні складові.

 

Ключові слова: професійна компетентність, дитячий заклад оздоровлення та виховання, професійна готовність до роботи в оздоровчому дитячому таборі, компетентнісний підхід, діяльнісна характеристика компетентності.

 

Література
1. Дубасенюк О. А. Основи теорії і практики професійної виховної діяльності педагога : [монографія] / О. А. Дубасенюк. — Житомир : ЖДУ ім. Івана Франка, 1994. — 187 с.
2. Краткий словарь иностранных слов / сост. С. М. Локшина. — 5-е изд., стереотип. — М. : Русский язык, 1977. — 351 с.
3. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в української освіті / О. І. Пометун // Основна школа. — 2005. — № 3 / 4. — С. 51-52.
4. Сериков В. В. Личностный поход в образовании : концепция и технологии / В. В. Сериков. — Волгоград : Перемена, 1994. — 152 с.
5. Сысоева М. Е. Основы вожатского мастерства / М. Е. Сысоева, С. В. Хансова. — М. : Центр гуманитарной литературы «РОН», 2002. — 128 с.
6. Чагина Н. С. Теоретическая модель социально-педагогической деятельности вожатого в детском оздоровительном лагере // Психолого-педагогические проблемы социального становления личности : сб. науч. трудов / под. ред. Н. Н. Никитиной, И. Д. Демаковой. — Ульяновск : УлГПУ, 2007.