issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї І ШКОЛИ

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї І ШКОЛИ

Шкільна І. М.

 

У статті проаналізовано результати експериментальної роботи з виховання гуманістичних цінностей старших підлітків у взаємодії сім’ї і школи. Висвітлено перебіг контрольного зрізу, результати якого порівнюються з отриманими раніше результатами констатувального етапу дослідження, що дає змогу дослідити позитивні зрушення за визначеними критеріями, а також проаналізувати ефективність використаних на формувальному етапі експерименту форм і методів виховної роботи зі старшими підлітками.

 

Ключові слова: гуманістичні цінності, старші підлітки, критерії, рівні вихованості гуманістичних цінностей, типи сімей.

 

Література
1. Амонашвили Ш. А. Чтобы дарить ребенку искорку знаний, учителю надо впитать море света / Шалва Александрович Амонашвили. — М. : ООО «ПромТех-Инвест», 2009. — 114 с.
2. Бех І. Д. Цінності як ядро особистості / І. Д. Бех // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / за ред. О. В. Сухомлинської, П. Р. Ігнатенка, Р. П. Скульського, О. М. Павліченка. — К. : АПН України, Центр інформації та документації Ради Європи в Україні, 1997. — С. 8-11.
3. Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : [монографія] / Валентина Олексіївна Білоусова. — К. : ІЗМН, 1997. — 192 с.
4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Омелян Вишневський. — Дрогобич: Коло, 2003. — 528 с.
5. Дорошенко К. Г. Виховання гуманістичного ідеалу старших підлітків у позакласній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Інститут проблем виховання АПН України, К., 2003. — 20 с.
6. Журба К. О. Етична культура педагога / К. О. Журба, В. А. Киричок // Педагогічна газета. — 2007. — № 9 (158). — С. 3.
7. Чорна К. І. Моральні цінності особистості у контексті гуманістичної етики / Катерина Іванівна Чорна // Педагогічний вісник. — 2008. — № 1 (51). — С. 24-26.