issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ФОРМУВАННЯ В СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ФОРМУВАННЯ В СТАРШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК БАЗОВОЇ ЯКОСТІ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Якименко Л. Ю.

У статті розкрито окремі аспекти проблеми формування відповідальності як базової моральної якості зростаючої особистості, особливості формування цієї особистісної якості в старшому дошкільному віці. Аналізуються наукові підходи у дослідженні означеного питання, особливості його вирішення в період дошкільного дитинства. Обґрунтовано важливість урахування законів психічного розвитку в моральному становленні особистості в ранньому онтогенезі.

 

Ключові слова: становлення особистості в дошкільному дитинстві, моральне виховання, моральні цінності, моральні якості, відповідальність як базова моральна якість дитини.

 

Література

1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Кононко. — К. : Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003. — 243 с.
2. Кононко О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника : навч.-метод. посіб. / О. Кононко. — К. : Світич, 2009. — С.123-124.
3. Рубінштейн С. Л. Принципи та шляхи розвитку психології / С. Л. Рубінштейн. — М., 1959.
4. Савчин М. В. Відповідальність : смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 1. — С. 12-13.
5. Сковорода Г. С. Твори: у 2-х т. / Г. С. Сковорода. — К. : Обереги, 1994.
6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. — К. : Рад. школа. — Т. 4. — С. 197.
7. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : у 2-х т. / К. Д. Ушинський. — К. : Рад. школа, 1983. — Т. 1. — С. 278.
8. Інтернет-ресурс: http//www.uecs.ru/pedagogika/%D1…