issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Яцеленко А. А.

 
У статті здійснено аналіз вітчизняної й зарубіжної філософської та психолого-педагогічної літератури, розкрито сутність і особливості виховання відповідальності в молодших підлітків шкіл-інтернатів. Автором запропоновано зміст занять, які сприяли підвищенню рівня готовності педагогів шкіл-інтернатів до виховання відповідальності молодших підлітків у позаурочній діяльності.

 

Ключові слова: виховання відповідальності, молодші підлітки, підготовка педагогів, загальноосвітні школи-інтернати, позаурочна діяльність.

 

Література

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. — К. : Рад. школа, 1982. — 200 с.
2. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе / Р. В. Овчарова. — М. : Межд. пед. академия, 1996. — 339 с.
3. Прученков А. С. Социально-психологический тренинг в школе / А. С. Прученков. — М. : ЕКСМО-Пресс, 2001. — 640 с.
4. Філософський енциклопедичний словник / [ред.-упоряд. Н. І. Шинкарук]. — К. : Абріс, 2002. — 742 с.