issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ І ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Морін О. Л.

 

У статті розкрито результати проведеного у 2011-2013 роках лабораторією трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України дослідження змісту та педагогічних засобів підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання. У висновку доводиться доцільність розширення наукових пошуків у цьому напрямі та пролонгації дослідження у 2014-2016 рр. на тему: «Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу».

 

Ключові слова: професійне самовизначення, учні старших класів, учнівська молодь, профільне навчання, освітній округ.

 

Література

1. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посіб. / Іван Дмитрович Бех. — К. : Академвидав, 2009. — 248 с.

2. Гуцан Л. А. Особливості професійного самовизначення учнівської молоді в умовах профільного навчання / Леся Андріївна Гуцан // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. — Вип. 15, кн. 1. — Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. — С. 354-359.

3. Мельник О. В. Проблеми професійної орієнтації учнівської молоді та перспективні напрями їх вирішення / Олександр Васильович Мельник // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук.праць. — Вип. 15, кн. 1. — Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. — С. 283-293.

4. Морін О. Л. Сутність і структура поняття готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання / Олег Леонідович Морін // Сучасні проблеми професійної орієнтації учнівської молоді в умовах ринкової економіки : збірник матеріалів круглого столу, 12 травня 2011 року, м. Київ / за ред. Д. О. Закатнова. — К. : Видавничий центр ІПТО НАПН України, 2011. — С. 23-29.

5. Морін О. Л. Констатація стану науково-методичного забезпечення професійного самовизначення учнів старших класів в умовах профільного навчання / Олег Леонідович Морін // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2012 р., м. Київ): у 2 ч. Ч. 1 / уклад. : Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв та ін. — К. : ІПК ДСЗУ, 2012. — С. 175-184.

6. Морін О. Л. Зміст процесу формування готовності учнів старших класів до професійного самовизначення в умовах профільного навчання / Олег Леонідович Морін // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 16, кн. 1. — С. 199-207.

7. Шестаковський М. М. Місце профорієнтаційної роботи МНВК у підготовці молодої людини до інтеграції у соціум / Микола Миколайович Шестаковський // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (29-30 листопада 2012 р., м. Київ): у 2 ч. Ч. 1 / уклад. : Л. М. Капченко, С. О. Тарасюк, Л. Г. Авдєєв [та ін.]. — К. : ІПК ДСЗУ, 2012. — С. 71-79