issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЦЕНТРАХ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

ЗМІСТ ТА МЕТОДИ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЦЕНТРАХ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Антонішина В.Л.

 

У статті описано програму з розвитку креативності у дітей дошкільного віку в центрах розвитку дитини та методи її реалізації. Програма складена на основі загальних педагогічних принципів побудови змісту та передбачає залучення дітей до творчої діяльності. Розробка складається з чотирьох блоків: «Розвиток образного мислення»; «Розвиток логічного мислення»; «Розвиток дрібної моторики пальців»; «Розвиток уяви, пам’яті». Навчальна програма містить систему творчих завдань, побу дованих на основі системного підходу, та передбачає застосування методів активізації творчого мислення.

 

Ключові слова: креативність, творча діяльність, старший дошкільний вік, центр розвитку дитини.

 

Література
1. Антонішина В. Л. Виховання як складова частина освітньо-виховного процесу у дошкільному освітньому закладі / В. Л. Антонішина // Нова педагогічна думка. — 2011. — № 3. — С. 3-5.
2. Антонішина В. Л. Дослідження креативності дітей старшого дошкільного віку / В. Л. Антонішина // Наукові праці: наук.-метод. журнал. — Миколаїв, 2012. — Вип. 176, Т. 188. Педагогіка. — С. 11-15.
3. Кононко О. Л. Дитяча креативність крізь призму Базової програми «Я у Світі» / О. Л. Кононко // Дошкільне виховання. — 2008. — № 7. — С. 3-7.
4. Лебедева И. Б. Формирование личности ребенка дошкольного возраста средствами народной культуры в учреждении дополнительного образования детей: дис. … канд. пед. наук / И. Б. Лебедева. — Н. Новгород, 2006. — 248 с.
5. Леднев B. C. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / B. C. Леднев. — М. : Высшая школа, 1991. — 224 с.
6. Покроєва Л. Д. Організаційно-педагогічні умови функціонування сучасних дошкільних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Покроєва Любов Денисівна. — Х., 2001. — 195 с.