issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ОСНОВНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Мачуська І.М.

У статті визначено та проведено аналіз чинників професійного самовизначення учнів старших класів у сучасних умовах. Наведено аналіз основних класифікацій таких чинників, що мають місце у науковій літературі. Подано результати власного дослідження. Показана динаміка рангових показників чинників впливу на вибір професії учнями старших класів, їхні професійні плани, відповідна мотивація.

 

Ключові слова: професійне самовизначення, чинники професійного самовизначення, професійні плани, мотиви вибору професії, старший шкільний вік.

 

Література
1. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. — 512 с.
2. Константиновский Д. Л. Динамика неравенства / Д. Л. Константиновский. — М. : Эдититориал УРСС, 1999. — 342 с.
3. Пряжников Н. С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. — М. : Изд. «Институт практической психологии» ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 1996. — 256 с.
4. Роберт М. А. Психология индивида и группы : перевод с фр.) / М. А. Роберт, Ф. Тильмант. — М. : Прогресс, 1988. — 256 с.
5. Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. A. M. Прохоров]. — 4-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1989. — 1632 с.
6. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. — М., 1989. — 560 с.