issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Маруніна Г.Г.

У статті розглянуто сучасні форми і методи виховання культури гідності старших дошкільників як базової якості особистості. Особлива увага приділена особливостям застосування різноманітних методів та форм роботи з дошкільників із різними рівнями гідності: бесіди, обговорення, ігрові, вправ, програвання ситуацій морального вибору тощо.

 

Ключові слова: культура гідності, старші дошкільники, форми, методи.

 

Література
1. Бех І. Д. Почуття гідності у духовному розвитку особистості / І. Д. Бех // Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. — Київ : Академвидав, 2009. — С. 17-30.
2. Кононко О. Л. Плекаємо в малечі почуття самовартісності / Олена Леонтіївна Кононко. — Харків : Ранок, 2008. — 141 с.
3. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Тамара Іллівна Поніманська. — Київ : Академвидав, 2006-456 с.
4. Розалевич Л. І. Моральне виховання дітей дошкільного віку / Л. І. Розалевич // ДНЗ. — 2010. — № 7 (43). — С. 28-46.