issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ, УЗАГАЛЬНЕННІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИСТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ, УЗАГАЛЬНЕННІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Алєксєєва С.В.

 

У статті проаналізовано використання інформаційних технологій у професійній діяльності методистів при вивченні, узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду. Досліджено багатофункціональний характер професійної діяльності методистів, що передбачає урізноманітнення видів і типів поточноїй оперативної інформації. Визначено основні аспекти використання інформаційних технологій у професійній діяльності методистів.

 

Ключові слова: методична робота, методичний кабінет, інформаційні технології, інформаційно-методичний простір, інформаційна допомога.

 

Література
1. Бугай Н. І. Роль методичної служби навчального закладу в технологізації оформлення педагогічного досвіду : метод. рекомендації для методичних служб ПТНЗ України / Н. І. Бугай. — К. : НМЦ ПТО МОН України, 2006. — Вип. 1. — С. 28-39.
2. Єрмола А. М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами : наук.-метод. посібник / А. М. Єрмола, О. М. Василенко. — Харків : Курсор, 2006. — 312 с.
3. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : монографія / В. В. Олійник. — К. : Міленіум, 2003. — 594 с.
4. Павлютенков Є. М. Організація методичної роботи / Є. М. Павлютенков, В. В. Крижко. — Х. : Основа, 2005. — 80 с.
5. Робота методичних центрів із педагогічними кадрами / упоряд. М. Голубенко. — К. : Шк. світ, 2008. — 128 с. — (Бібліотека «шкільного світу»).