issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Корнієнко А.В. , м.Київ

 

У статті обґрунтовано зміст етнокультурного виховання учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва у позашкільних навчальних закладах. З цією метою виділено та проаналізовано основні проблеми, що існують в сучасній системі етнокультурного виховання у позашкільних навчальних закладах та потребують вирішення; визначено особливості етнокультурного виховання в позашкільних навчальних закладах. Описано розроблену автором на основі обґрунтованих вимог програму гуртка декоративно-ужиткового мистецтва для позашкільних навчальних закладів «Мистецтво нашого народу».

 

Ключові слова: етнокультурне виховання, декоративно-ужиткове мистецтво, позашкільний навчальний заклад, програмно-методичне забезпечення позашкільної освіти.

 

Література
1. Белик А. А. Личность, культура, етнос : современная психологическая антропология / А. А. Белик. — М. : Смисл, 2001. — 555 с.
2. Волков Г. Н. Этнопедагогика / Г. Н. Волков. — Чебоксары, 1972. — 162 с.
3. Губа Г. И. Этнокультурное воспитание дошкольников и младших школьников в театральной деятельности : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Губа Галина Ивановна. — М., 2007. — 171 с.
4. Лаппо В. В. Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури (на прикладі гуцульського етнорегіону) : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «дошкільна педагогіка» / Віолетта Валеріївна Лаппо. — К., 2008. — 23 с.
5. Леонова А. О. Державна етнокультурна політика в Україні на сучасному етапі : механізми формування і реалізації : автореф. дис. … д-р політ. наук : спец. 23.00.05 «Етнополітологія та етнодержавознавство» / Алла Олександрівна Леонова. — К., 2005. — 27 с.
6. Маєвська Л. М. Етнокультурне виховання. Нормативно-правове забезпечення: Міжнародний та вітчизняний рівень / Л. М. Маєвська // Метод. реком. до курсу «Основи етнокультурного виховання». — Житомир : ЖДУ, 2007. — 302 с.
7. Філіпчук Г. Г. Проблеми етнокультури в змісті шкільної освіти / Г. Г. Філіпчук // Педагогіка і психологія. — 1999. — № 4. — С. 52-58.
8. Харченко С. П. Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу : філософсько-історичний аспект : автореф. дис. … канд. філософ. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / Сергій Петрович Харченко. — К., 2009.