issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ У ВИХОВАННІ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ І МЕТОДІВ У ВИХОВАННІ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Киричок В.А. , м.Київ

 

Розкрито методику виховання культури гідності молодших школярів у позаурочній діяльності. Визначено умови виховання культури гідності учнів початкової школи. Обґрунтовано виховні можливості використання сучасних інноваційних методів виховання, зокрема провідного серед них — рефлексивно-експліцитного. На прикладному матеріалі показано різні варіанти апробації цього методу як самостійного і такого, що підсилює ефективність інтерактивних методів (проектного, міні-диспуту, дискусій, «мозкового штурму» тощо).

 

Ключові слова: культура гідності, молодші школярі, методи виховання, рефлексивно-експліцитний, проектний методи виховання, позаурочна діяльність.

 

Література
1. Бех І. Д. Почуття гідності у духовному розвитку особистості / І. Д. Бех // Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. — К. : Академвидав, 2009. — С. 17-30.
2. Бех І. Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості / І. Д. Бех // Рідна школа. — 2012. — № 12. — С. 3-7.
3. Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / Олександр Васильович Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. — К. : Рад. школа, 1976. — Т. 2. — С. 148-416.
4. Чорна К. І. Виховання культури гідності у дітей та учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема / К. І. Чорна // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. — Видавець ПП Зволейко Д. Г. , 2011. — Вип. 15, кн. 1. — С. 222-231.