issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І БАТЬКІВ УЧНІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І БАТЬКІВ УЧНІВ

Кириченко В.І.


У статті схарактеризовано особливості різноманітних моделей взаємодії загальноосвітнього навчального закладу і сім’ї учнів. Особлива увага приділена аналізу партнерській взаємодії, яка є однією з необхідних організаційно-педагогічних умов формування превентивного виховного середовища навчального закладу. Розглянуто провідні принципи партнерської взаємодії та алгоритм створення і функціонування моделі партенрської взаємодії навчального закладу і сімей учнів.

 

Ключові слова: функції й принципи взаємодії, моделі взаємодії навчального закладу і сім’ї, партнерська взаємодія, алгоритм створення і функціонування моделі партнерської взаємодії і сім’ї.

 

Література
1. Брюхова В. М. Школа и семья : от диалога к партнерству / В. М. Брюхова // Классный руководитель. — 2007. — № 6. — С. 126-139.
2. Виноградова Т. Взаємодія батьків і педагогів — необхідна умова для виховання нового покоління / Т. Виноградова // Педагогічна скарбниця Донеччини. — 2003. — № 2. — С. 51-52.
3. Докукина Е. М. Взаимодействие семьи и школы в формировании нравственных основ поведения младших школьников : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Докукина Елена Михайловна. — К. — 134 с.
4. Ивин А. А. Словарь по логике / А. А. Ивин, А. Л. Никифоров. — М., 1998. — 206 с.
5. Капустин Н. П. Педагические технологии адаптивной школы : [учеб. пос. для студ. пед. вузов] / Н. П. Капустин. — М. : Академия, 2001. — 240 с.
6. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : монографія. — К. : Фенікс, 2009. — 416 с.
7. Оржеховська В. М. Взаємодія навчального закладу і сім’ї : стратегії, технології, моделі : [практико орієнтований посібник] / В. М. Оржеховська, В. І. Кириченко, Г. Г. Ковганич. — Харків : Точка, 2007. — 200 с.
8. Попова И. Современные модели взаимодействия образовательного учреждения с семьей / И. Попова, Л. Малина, А. Зякина // Воспитательная работа в школе. — 2012. — № 6. — С. 72-80.
9. Свиридов А. Сотрудничество : семья и школа / А. Свиридов, В. Зикратов // Народное образование. — 2006. — № 8. — С. 220-224.
10. Хайкина С. В. Организационные основы взаимодействия образовательного учреждения и семьи / С. В. Хайкина // Педагогика. — 2012. — № 4. — С. 34-37.
11. Фалькович Т. А. Нетрадиционные формы работы с родителями / Т. А. Фалькович, Н. C. Толстоухова, Л. А. Обухова. — М. : 5 за знания, 2005. — С. 9.