issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОПТИМІСТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖИТТЯ У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ

Карелова Г.А.

 

У статті розкрито особистісно орієнтовану технологію виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків. Особлива увага приділена особливостям організації та проведення тренінгової роботи зі старшими підлітками, висвітлено методи вправляння, аналізу життєвих ситуацій, проектування, аутогенного тренування, ситуацій успіху, колективних творчих справ тощо.

 

Ключові слова: особистісно орієнтована технологія, старші підлітки, оптимістичне ставлення до життя, педагогічна підтримка.

 

Література
1. Бех І. Д. Дитина в процесі особистісно зорієнтованого виховання / І. Д. Бех // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. — К. : Педагогічна думка, 1999. — Кн. І. — С. 6-11.
2. Бех І. Д. Проблема методів виховання в сучасній школі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 4. — С. 136-141.
3. Бондаревская Е. В. Смыслы и стратегии личностно-ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. — 2001. — № 4. — С. 17-24.
4. Гапон Ю. А. Соціально-педагогічні технології виховання : теоретичні основи і практика / Ю. А. Гапон // Педагогіка і психологія. — 1996. — № 2. — С. 108-115.
5. Технології виховання: досвід, проблеми, перспективи : наук.-метод. збірник відділу виховної роботи. — 2003. — Грудень (Вип. 1) — 30 с. — Щомісячний додаток до газети «Позакласний час». — 2003. — Грудень (№ 24)
6. Шевчук І. Використання інтерактивних технологій у проведенні виховних годин / І. Шевчук // Початкова школа. — 2004. — № 5. — С. 13-15.