issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ

Канішевська Л.В.

 

Розкрито теоретико-методичні основи підготовки старшокласників шкіл-інтернатів до самостійного життя: визначено сутність готовності старшокласників шкіл-інтернатів до самостійного життя як наукове поняття; компоненти, критерії, показники готовності старшокласників шкілінтернатів до самостійного життя; педагогічні умови; форми і методи педагогічної діяльності.

 

Ключові слова: підготовка до самостійного життя, готовність до самостійного життя, старшокласники, школа-інтернат, педагогічні умови.

 

Література
1. Социально-педагогическая работа с выпускниками детских интернатных учреждений : учеб.-метод. пособие / А. П. Лавринович, Е. Н. Алтынцева, Л. А. Шелег. — Минск: БГПУ, 2008. — 94 с.
2. Степанов Е. Н. Педагогу о современных концепциях воспитания / Е. Н. Степанов, Л. М. Лузина. — М. : ТЦ «Сфера», 2005. — 148 с.