issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

КРИТЕРІАЛЬНИЙ РЯД МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОДАТКОВОї ОСВІТИ ДІТЕЙ

КРИТЕРІАЛЬНИЙ РЯД МОНІТОРИНГУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДОДАТКОВОї ОСВІТИ ДІТЕЙ

Золотарьова А.В.