issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК СМИСЛОЖИТТЄВОЇ ЦІННОСТІ

СУЧАСНІ ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ГІДНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ ЯК СМИСЛОЖИТТЄВОЇ ЦІННОСТІ

Журба К.О.

 

У статті розглянуто сучасні форми і методи виховання культури гідності молодших підлітків як смисложиттєвої цінності. Особлива увага приділена формам виховної роботи (індивідуальним, мікрогруповим, груповим та масовим). Висвітлено особливості організації та проведення виховних годин та тренінгової роботи з молодшими підлітками, спрямованої на виховання культури гідності, та методи бесіди, обговорення, дискусійні, ігрові та ін.

 

Ключові слова: сім’я, школа, культура гідності, молодші підлітки, форми, методи.

 

Література
1. Бойбіна Ю. В. Програма «Розвиток самопізнання і впевненості в собі у дітей 10-12 років» / Ю. В. Бойбіна. — Харків : ФОП Лотох М. Г. , 2007. — 81 с.
2. Главацька О. Основи самовиховання особистості : навч.-метод. посіб. / Ольга Главацька. — Київ : Кондор, 2008. — 206 с.
3. Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг : розвиток якостей особистості працівників сфери туризму : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. — К. : Видавничий дім «Слово», 2006. — 312 с.
4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. — К. : Педагогіка, 2003. — 615 с.