issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ДІЄПРИПИСИ У ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

ДІЄПРИПИСИ У ВИХОВАННІ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Бех І.Д.

 

У статті вперше розкрито необхідну й достатню компонентну структуру приписів (вимог), на які має орієнтуватися педагог в організації виховного процесу, що забезпечує повноцінний духовно-моральний розвиток підростаючої особистості. Йдеться про самовипробування у розвитку особистості; успішний результат дії особистості як стимул до її доброчинності; готовність вихованця до духовного перетворення; повернення минулого духовного діяння у внутрішню духовну структуру теперішнього; диференційоване ставлення вихованця до життя; подолання розщепленості складових внутрішнього світу як умову духовного зростання.

 

Ключові слова: розвиток особистості, самовипробування, доброчинність, духовне перетворення, духовна цінність, духовне діяння, ставлення до життя, структура внутрішнього світу, ціннісні пріоритети.

 

Література
1. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. / І. Д. Бех. — К. : Академвидав, 2012. — 256 с.
2. Вишневський О. Г. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посіб. для студ. внз / О. Г. Вишневський. — Дрогобич: Коло, 2003. — 528 с.
3. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі / В. Г. Кремень. — К. : Т-во «Знання» України, 2011. — 520 с.
4. Allport W. G. Personality : A psychological Interpretation. — New York : Holt, Rinehart, & Winston, 1937.
5. Педагогические апокрифы : Этюды о В. А. Сухомлинском / сост. О. Сухомлинская. — К. : Акта, 2008. — 430 с.
6. Фрейджер Р. Большая книга психологии. Личность. Теории, упражнения, эксперименты: пер. с англ. / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен. — СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. — 704 с.