issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНА РОЛЬ СІМ’ЯНИНА»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНА РОЛЬ СІМ’ЯНИНА»

Грітчина А.І.


Розглянуто різні наукові підходи до розуміння сутності поняття «соціальна роль» у галузі соціологічних та психолого-педагогічних досліджень. Уточнено зміст поняття «соціальна роль» юнака як майбутнього сім’янина, яка залежить від рівня засвоєння її особистістю, рівня розвитку якостей особистості, її знань, умінь і навичок, що необхідні для реалізації себе як сім’янина.

 

Ключові слова: соціальна роль, роль, юнаки, майбутній сім’янин, школа-інтернат.


Література
1. Горностай П. П. Личность и роль. Ролевой поход в социальной психологии личности / Горностай П. П. — К. : Интерпресс ЛТД, 2007. — 311 с.
2. Гусак Н. І. Підготовка юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / Гусак Надія Іванівна; Харківський нац. університет імені В. Н. Каразіна. — Х, 2005. — 222 с.
3. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : дис. … д-р пед. наук : 13.00.07 / Канішевська Любов Вікторівна. — К., 2011. — 490 с.
4. Кон И. С. Социология личности / Игорь Семенович Кон. — М. : Политиздат, 1967. — 383 с.
5. Левченко К. Б. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч. метод. посібник. — К. : ФОП, 2007. — 240 с.
6. Некрасов А. И. Социология / А. И. Некрасов. — Х. : «Одиссей», 2004.— 304с.
7. Словник-довідник педагогічних і психологічних термінів / за ред. Кузьмінського А. І. — Черкас : ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. — 112 с.
8. Слотина Т. В. Психология личности. — СПб. : Питер, 2008. — 304 с.