issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ШКІЛЬНО-СІМЕЙНА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ

ШКІЛЬНО-СІМЕЙНА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ

Горпинюк В.П.

 

Акцентується на вагомості надання сім’ї як системі, що саморозвивається, значних повноважень щодо її участі в соціально-професійному самовизначенні старшокласників. Обґрунтовано необхідність розвитку на засадах партнерства педагогів і батьків системи шкільно-сімейної профорієнтаційної діяльності. Окреслено напрями роботи школи і сім’ї у справі підготовки учнів до вибору професії. Представлено профорієнтаційні методи роботи педагогів з батьками. Висувається припущення про ймовірний розвиток системи шкільно-сімейної профорієнтаційної діяльності завдяки координації зусиль школи і сім’ї, упровадженню узгоджених соціально-педагогічних підходів, створенню шкільно-сімейної ідеології профорієнтаційної діяльності.


Ключові слова: саморозвиток і самозабезпечення сім’ї, співробітництво педагогів і батьків, шкільно-сімейна профорієнтаційна діяльність, координація профорієнтаційної роботи школи і сім’ї, шкільно-сімейна ідеологія, соціально-педагогічний підхід, соціально-професійне самовизначення.


Література
1. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.] ; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. — К. : Інформ. системи, 2010. — 342 с.
2. Кравченко Т. В. Соціалізація дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи: [монографія] / Тамара Володимирівна Кравченко. — К. : Фенікс, 2009. — 416 с.
3. Мачуський В. В. Роль сім’ї у професійному самовизначенні учнів / В. В. Мачуський // Формування педагогічної культури батьків у діяльності освітніх закладів : досвід, перспективи (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : зб. наук. праць. — Херсон : Олді-плюс, 2003. — С. 107-112.
4. Хромова О. Л. Актуалізація проблеми педагогічної підготовки батьків щодо професійного самовизначення старшокласників / О. Л. Хромова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук. праць / [редкол. Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. — Запоріжжя, 2011. — Вип. 19. — С. 390-397.