issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Гончарук Т.В.

У статті розглянуто теоретичні аспекти розвитку особистісної творчості. Акцентується увага на удосконаленні сучасного педагогічного процесу. Проаналізовано результати педагогічного експерименту та визначено ефективність формування творчого потенціалу старшокласників через використання дослідно-експериментальної діяльності в навчально-виховному процесі колегіуму.

 

Ключові слова: творчість, творча особистість, творча активність, творчий потенціал, дослідно-експериментальна діяльність.

 

Література
1. Національна доктрина розвиту освіти України у ХХІ столітті. — К. : Шкільний світ, 2001. — 24 с.
2. Кессиди Ф. Х. Сократ : 2-е доп. Издание / Ф. Х. Кессиди. — М. : Мысль, 1988. — 220 с.
3. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. Эмоции. Глава 17 / С. Л. Рубинштейн. — СПб. : Питер, 2002. — 720 с. : ил. — (Серия «Мастера психологии»).
4. Сазоненко, Г. С. Учителем школа стоїть… / Г. С. Сазоненко // Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журнал для керівників закладів освіти. — № 3. — 2001. — С.44-88.
5. Сущенко, Т. І. Корекція парадигми сучасного педагогічного процесу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (відп. ред.) [та ін.]. — Київ; Запоріжжя. — Вип. 17. — 2000. — 228 с.