issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДЕЗАДАПТОВАНИХ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДЕЗАДАПТОВАНИХ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ

Глушко Н.В.

У результаті проведеного дослідження розглянуто зміст поняття „соціальна реабілітація дезадаптованих старших підлітків», виділено основні етапи процесу соціальної реабілітації дезадаптованих старших підлітків, охарактеризовано умови здійснення комплексу педагогічних, психологічних, соціальних заходів, що сприяють успішній соціальній реабілітації та соціалізації дезадаптованих старших підлітків у Центрах професійної підготовки та соціальної реабілітації дезадаптованих підлітків при професійних ліцеях.

 

Ключові слова: соціальна реабілітація, соціалізація, дезадаптація, дезадаптовані старші підлітки, Центри професійної та соціальної реабілітації дезадаптованих підлітків при професійних ліцеях.

 

Література
1. Соціальна педагогіка : словник-довідник / [ред. Т. Ф. Алєксєєнко.]. — Вінниця : Планер, 2009. — 542 с.
2. Федоришин Г. М. Психологічні детермінанти шкільної дезадаптації підлітків : дис. … канд. псих. наук: 19.00.07 / Г. М. Федоришин. — Р. , 2002. — 234 с.
3. Чагін В. Від декларації до дії / В. Чагін // Профтехосвіта. — 2009. — № 1. — C. 18-19.