issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ОСОБЛИВОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Волчелюк Ю.І.

 

Статтю присвячено розкриттю соціально-психологічних та педагогічних особливостей процесу соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями; обґрунтовано соціально-педагогічні умови соціальної адаптації вказаної категорії студентів в умовах інклюзивного освітнього простору.

 

Ключові слова: студенти з обмеженими фізичними можливостями, інклюзія, студентська сервісна служба, соціальна адаптація, соціальний комфорт, міжособистісна взаємодія, соціально-педагогічні умови.


Література
1. Бочонкова Ю. О. Социально-психологическая адаптация студенчества в условиях вуза / Ю. О. Бочонкова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць. — 2004. — № 2 (7). — С. 138-149.
2. Казміренко В. П. Програма дослідження психо-соціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії / В. П. Казміренко // Практична психологія та соціальна робота : наук.-практ. та освітньо-метод. журнал. — 06/2004. — № 6. — С. 76-78.
3. Коломинський Н. Л. Розвиток особистості учнів допоміжної школи. Спеціальна психологія. Тексти. Частина І / за ред. М. П. Матвєєвої, С. П. Миронової. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. — 158 с.
4. Милославова И. А. Понятие и структура социальной адаптации : автореф. дисс. … канд. филос. наук.: спец. 09.00.11 «Социальная философия» [Электронный ресурс] / И. А. Милославова. — Ленинград, 1974. — 24 с. — Режим доступа: http://www.usu.ru/psihologia.
5. Слободанюк І. А. Тренінг професійного самовизначення як засіб розвитку критичного мислення і адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому навчальному закладі / І. А. Слободянюк // Наука і освіта. — 2004. — № 3 — С. 15-16.
6. Соціальні аспекти роботи з інвалідами // Вінницький міський центр соціальної служби для молоді. Вінниця, 2001. — С. 41–43.
7. Церклевич В. С. Створення сприятливого освітнього середовища як умова інтеграції студентів з обмеженими функціональними можливостями в групу однокурсників / В. С. Церклевич, О. М. Гурман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. — 2010. — № 3. — С. 130-134.
8. Яремчук О. П. Дослідження основних труднощів адаптації студентів [Електронний ресурс] // Наукові конференції. — Режим доступу: http://intkonf.org/yaremchuk-op-doslidzhennya-osnovnih-trudnoschiv-adaptatsiyi-studentiv/.
9. Ferguston D. L. Figuring out what to do with grouping how teachers make inclusion work for students with disabilities / D. L. Ferguston, G. Mever, L. Jeanchuld // Journal of the Association for Persons with Sewere Handicaps. — № 17. — 1992. — P. 218-226.
10. Salsburu C. I. On the nature and change of an inclusive elementary school / C. I. Salsburu, M. M. Palombarc, W. Hollowood // The Journal of the Association for Persons with Sewere Handicaps. — № 18. — 1993. — P. 75-84.