issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВАНОСТІ МИЛОСЕРДЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ: ЗМІСТ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ

ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВАНОСТІ МИЛОСЕРДЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ: ЗМІСТ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ

Вишнівська Н.В.

 

Розглянуто основні напрями дослідження феномену «емпатія», наукові підходи щодо визначення її змісту та функцій; визначено рівні сформованості емпатії як важливої складової вихованості милосердя в молодших школярів шкіл-інтернатів; чинники, які безпосередньо впливають на процес розвитку емпатії: сенситивність молодшого шкільного віку щодо формування емпатії; особливості організації життєдіяльності учнів шкіл-інтернатів; специфіка емоційного розвитку вихованців інтернатних закладів.

 

Ключові слова: емпатія, рівні сформованості емпатії, молодші школярі, школа-інтернат, специфіка емоційного розвитку.

 

Література
1. Горбатов Д. С. Практикум по психологическому исследованию: учеб. пособ. / Д. С. Горбатов. — Самара : БАХРАХ-М, 2006. — 270 с.
2. Долинська Л. В. Ускладнене спілкування в учнів шкіл-інтернатів: навч.-метод. посібник / Л. В. Долинська, Г. Є Улунова. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. — 119 с.
3. Канішевська Л. В. Теоретико-методичні основи виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / Канішевська Любов Вікторівна. — К., 2011. — 490 с.
4. Лабунская В. А. Психология затрудненного общения / В. А. Лабунская, Ю. А. Менджерицкая, Е. Д. Бреус. — М. : Издательский центр «Академия», 2001. — 288 с.
5. Овчаренко Е. Р. Педагогические условия развития эмпатии у детей дошкольного и младшего школьного возраста : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Овчаренко Елена Рудольфовна. — Волгоград. — 2003. — 196 с.
6. Урунтаева Г. А. Как я расту : советы психолога родителям / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина. — М. : Просвещение ; АО «Учебная литеретура», 1996. — 111 с.