issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

СУТНІСТЬ, МЕТА, ПРИНЦИПИ І ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

СУТНІСТЬ, МЕТА, ПРИНЦИПИ І ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З БАТЬКАМИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Валентьєва Т.І.

 

Розглянуто сутність співробітництва дошкільного закладу з батьками як засобу підвищення та узгодження виховних впливів на дітей старшого дошкільного віку. Розкрито мету і принципи організації цього співробітництва. Проаналізовано різні підходи до визначення форм співробітництва дошкільного освітнього закладу з батьками, висвітлено основні напрями реалізації кожної з них.

 

Ключові слова: співробітництво, дошкільний навчальний заклад, батьки, старші дошкільники, принципи, форми співробітництва.

 

Література
1. Зверева О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного возраста / О. Л. Зверева. — М. : ТЦ Сфера, 2000. — 256 с.
2. Машовець М. А. Сучасні підходи до організації педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців / М. А. Машовець // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. — 2011. — Вип. 2(45).
3. Тонкова Ю. М. Современные форму взаимодействия ДОУ и семьи / Ю. М. Тонкова, Н. Н. Веретенникова // Проблемы и перспективы развития образования. — Пермь : Меркурий, 2012. — С. 71-74.
4. Форми взаємодії дошкільного закладу з сім’єю [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dnz38.edu.vn.ua/news/18.html. — Назва з екрана.