issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Байбородова Л.В., Кораблева А.А.