issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ

Морін О. Л.

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України

У статті висвітлено аспекти організаційного, кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та фінансового потенціалу освітніх округів у забезпеченні професійного самовизначення учнівської молоді. Автор наголошує, що діяльність суб’єктів освітніх округів у цьому контексті має бути скоординована єдиною структурною одиницею у їхньому складі, а саме ресурсним центром професійної орієнтації.


Ключові слова: освітній округ, професійна орієнтація, професійне самовизначення, учнівська молодь, ресурсний центр професійної орієнтації.


Література
1. Бех І. Д. Виховний процес в осягнутих глибинах / І. Д. Бех // Шкільний світ. — 2014. — № 5. — 42 с.
2. Мельник О. В. Ефект самодостатності: від професійних домагань до власного успіху / О. В. Мельник // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. — Кіровоград : ЗВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Вип. 16, кн. 1. — С. 190.
3. Морін О. Л. Аспекти забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу / О. Л. Морін / Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік / [за ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. — Івано-Франківськ : HAIP, 2014. — Вип. 4. — С. 379-382.
4. Шарапа І. Д. Управління розвитком освітніх округів в контексті підвищення якості регіональної системи освіти / І. Д. Шарапа // Освітні округи як чинники модернізації регіональної системи освіти. — Черкаси : ЧОІПОПП, 2012. — С. 4.