issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

ПРОФІЛАКТИКА КОНФЛІКТІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Сучкова Л. В.

аспірантка Інституту проблем виховання НАПН України, практичний психолог та соціальний педагог Сасинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинського р-ну Полтавської області

 

У статті обґрунтовано актуальність проблеми профілактики конфліктів в умовах сучасного суспільства. Проаналізовано психологічні, педагогічні і соціологічні аспекти профілактики конфліктної поведінки, що знайшли своє відображення у працях вітчизняних і зарубіжних учених у різні періоди історичного розвитку. Розкрито сутність понять “профілактика” та “соціальнапрофілактика”, “соціальнесередовище”. Наголошено, що з’ясування передумов конфліктності необхідне для визначення можливих шляхів її подолання.Автором охарактеризовано основи профілактики та її функції, визначено специфіку соціальної профілактики стосовно конфліктів у шкільному середовищі.

 

Ключові слова: профілактика, конфліктна поведінка, середовище.

 

Література

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / [Капська А. Й., Безпалько О. В., Вайнола Р. Х. ; заг. ред. Капської А. Й.]. – К., 2002. – 164 с.

2. Алєксєєнко Т. Ф. Соціально-педагогічна підтримка дітей групи ризику / Т. Ф. Алєксєєнко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005. – № 1. – С. 56–60. 

3. Анцупов А. Я. Профилактика конфликтов в школьном коллективе / А. Я. Анцупов. – М., 2003. – 208 с.

4. Ложкін Г. В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика / Г. В. Ложкін, Н. І. Пов’якель. – К. : Ранок, 2007. – 435 с.

5. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх : навч.-метод. посіб. / В. М. Оржеховська ; Міжнародний фонд “Відродження”. Програма “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”. – К. : ВіАн, 1996. – 352 с.

6. Соціальна педагогіка : словник-довідник [Т. Ф. Алєксєєнко, Ю. М. Жданович, І. Д. Звєрєва, О. Л. Кононко та ін.] ; за заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – Вінниця : Планер, 2009. – 548 с.

7. Сухомлинский В. О. Вибрані твори : у 5-ти т. Т. 5: Бачити себе. / В. О. Сухомлинський. ‒ К. : Радянська школа, 1976–1977. ‒ 639 с.