issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ПОНЯТЬ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Татаринова С. О.

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної психології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

 

У статті осмислюється проблема формування логіко-математичних понять у дітей старшого дошкільного віку; визначено, що процес їх формування проходить поетапно, представлено відповідні етапи. Виокремлено найбільш суттєві особливості дослідження логіко-математичного розвитку особистості дитини.

 

Ключові слова: логіко-математичний розвиток, логіко-математичні поняття, дошкільна освіта.

 

Література

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». – К. : Світоч, 2008. – 430 с.

2. Логіко-математичний розвиток дошкільників (за програмою «Дитина в дошкільні роки») / Л. Плетеницька, К. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2002. – 156 с.

3. Практикум по детской психологии / Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина. – М. : Владос, 1996. – 291 с.

4. Психічний розвиток дитини-дошкільника : навч. посіб. для педагогів, психологів, вихователів д/с., студ. серед. та вищ. педзакл., батьків / С. Є. Кулачківська ; наук. ред. : С. О. Ладивір, Т. О. Піроженко [та ін.]. – К. : Світич, 2004. – 75 с.

5. Татаринова С. О. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук / С. О. Татаринова. – Одеса, 2009. – 24 с.

6. Фунтикова О. А. Теоретические основы умственного развития дошкольников : моногр. / О. А. Фунтикова. – Сімферополь : Таврида, 1999. – 304 с.