issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЄДНІСТЬ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХОРТИНГОМ

ЄДНІСТЬ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ХОРТИНГОМ

Тимчик М. В.

кандидат педагогічних наук, науковий співробітник лабораторії фізичного розвитку Інституту проблем виховання НАПН України, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання Інституту фізичного виховання і спорту НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

Розкрито єдність школи та сім'ї у військово-патріотичному вихованні старших підлітків у процесі занять хортингом. З цією метою проаналізовано військово-патріотичне виховання в загальноосвітніх навчальних закладах і висвітлено спільну діяльність школи та сімʼї у військово-патріотичному вихованні учнів 7–9 класів під час занять хортингом. У статті доведено, що правильне застосування змісту, форм і методів представленого дослідження впливає на військово-патріотичну вихованість учнівської молоді.

 

Ключові слова: військово-патріотичне виховання, старші підлітки, школа, сім'я, заняття хортингом, загальноосвітні навчальні заклади, військова служба, спортивні секції, гуртки, хортинг.

 

Література

1. Ареф’єв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання : підручник / В. Г. Ареф’єв. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 268 с.

2. Єрьоменко Е. А. Тренування в хортингу : навчально-методичний посібник / Е. А. Єрьоменко. – К., 2009. – 227 с.

3. Зубалій М. Д. Форми військово-патріотичного виховання допризовної молоді / М. Д. Зубалій. – К., 2010. – 272 с.

4. Мірошніченко В. І. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : монографія / В. І. Мірошніченко. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – 376 с.

5. Повалій Л. В. Структурно-функціональна модель сформованості гуманних батьківсько-дитячих взаємин у роботі школи з сім’єю / Л. В. Повалій // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. ‒ Кіровоград : Імекс-ЛТД. ‒ 2013. ‒ Вип. 17, кн. 2. ‒ С. 171‒180.

6. Тарасенко А. В. Військово-патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів на заняттях фізичною культурою та спортом як педагогічна проблема / А. В. Тарасенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. ‒ Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. ‒ Вип. 16, кн. 3. ‒ 384 с.

7. Третьяков В.В. Основы военно-патриотического воспитания школьников / В.В. Третьяков, В.Ф. Фарфоровский. – К., 1982. – 135 с.

8. Фарфоровский В. П. Патриотическое воспитание учащихся в национальной школе : пособие для учителя и воспитателя / В. П. Фарфоровский, И. И. Валеев. – М., 1991. – 110 с.

9. Франків Є. М. Патріотичне виховання студентів педвузів у туристсько-краєзнавчій діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – теорія та історія педагогіки / Є. М. Франків ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1992. – 22 с.

10. Шашло Т. М. Військово-патріотичне виховання в школі : посібник для вчителя / Т. М. Шашло. – К. : Рад. школа, 1974. – 175 с.