issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ

ЗМІСТ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА МАЙБУТНІЙ ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ

Ткачук І. І.

старший науковий співробітник лабораторії трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання НАПН України

 

У статті висвітлено актуальність для України проблеми формування в старшокласників спрямованості на майбутній професійний успіх. Розкрито зміст та визначено педагогічні засоби підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення. Запропоновано авторський варіант програми курсу “Побудова кар’єри” для 10‒11класів, який складається з трьох модулів: “Професійний успіх: стратегія руху”, “Професійний успіх: проект діяльності”, “Професійний успіх: напрями самовдосконалення”.

 

Ключові слова: успіх у діяльності, професійний успіх, професійне самовизначення, професійна орієнтація.

 

Література

1. Батурин Н. А. Психология успеха и неудачи : учеб. пособ. / Николай Алексеевич Батурин. ‒ М., 2003. ‒ 100 с.

2. Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.

3. Хаммер Я. Профессиональный успех и его детерминанты / Я. Хаммер // Вопросы психологии. – 2008. – № 4. – С. 147–153.