issn: 2308-3778

issn online: 2411-0361

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

"Теоретико-методичні проблеми виховання

дітей та учнівської молоді"

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СІМ'Ї ТА ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ СІМ'Ї ТА ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ

Чернишова Г. Ф.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та гендерних студій Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

 

У статті йдеться про особливості спільної роботи сім’ї та дитячого закладу оздоровлення і відпочинку. Для того, щоб робота вожатого та вихователя була результативною, педагоги мають підтримувати тісний контакт з батьками дітей свого загону. Вони повинні бути зацікавлені в наданні допомоги батькам, їхній педагогічній просвіті, озброєнні їх знаннями й уміннями виховного впливу на дітей, встановленні між виховними установами, батьками і педагогами позитивних взаємин.

 

Ключові слова: сімейне виховання, дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, спільна робота сім'ї та дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, індивідуальна робота з батьками, батьківський день в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

 

Література

1. Макаренко А. С. Лекції про виховання дітей / А. С. Макаренко. – К. : Радянська школа, 1948. – 91 с.

2. Стельмахович М. Українська родинна педагогіка : навч.-метод. посіб. / М. Стельмахович. ‒ К., 1996. ‒ 180 с.

3. Чернишова Г. Ф. 21 день з життя загонового вожатого / Г. Ф. Чернишова, І. О. Гуппал. ‒ Суми, 2003. ‒ 192 с.

4. Щуркова Н. Е. Классное руководство / Н. Е. Щуркова. ‒ М. : Педагогическое общество России, 2000. ‒ 256 с.